farsi

DPOINFO-AVOCATS
(فارسی)

contact-dpoinfo-avocats-DIA

درباره ما

⚖️وکیل دادگستری فرانسه⚖️
⚖️عضو کانون وکلای پاریس⚖️
🖊دکترای حقوق از دانشگاه 👩🏻‍🎓
Panthéon Assas (Paris II)

خدمات حقوقی و اداری

خدمات حقوقی و اداری
به فارسی زبانان مقیم فرانسه

خدمات اداری

بررسی پرونده و مشاوره حقوقی – اداری ✅

 انجام امور اداری درسازمان های اداری و دولتی مختلف (پرفکتور، اداره مهاجرت،اداره کار، بیمه، مالیات )  ✅

 تبدیل اقامت دانشجویی به کاری  ✅

خدمات حقوقی

بررسی پرونده و مشاوره حقوقی ✅

تنظیم قرارداد های حقوقی ✅

 ثبت شرکت، موسّسه، نام تجاری و نام دامنه در فرانسه ✅

حمایت از داده های شخصی، مالکیت معنوی ✅

مشاوره حقوقی در زمینه تجارت الکترونیک  ✅

اقامت کاری

متقاضیان اقامت کاری

با توجه به حساسیّت این نوع اقامت، مشاوره حقوقی با وکیل متخصّص قبل از اقدام نقش موثری در موفقیّت پرونده شما خواهد داشت

خدمات حقوقی

بررسی پرونده و مشاوره حقوقی ✅

درخواست اجازه کار  ✅

درخواست تبدیل اقامت کنونی به اقامت کاری  ✅

اقامت خویش فرما

متقاضیان اقامت خویش فرما

برای این نوع اقامت بایست بسیار حساب شده و با برنامه اقدام شود. «درامدِ کافی» و«دوامِ اقتصادیِ» پروژه و همخوانی آن با سابقه اقامت درخواست کننده، نقش مهمی در قبولی درخواست دارد. مشاوره حقوقی با وکیل متخصّص قبل از اقدام نقش مهمی درموفقیت پرونده شما خواهد داشت

خدمات حقوقی

بررسی پرونده و مشاوره حقوقی ✅

ویزا واقامت خویش فرما یک یا چند ساله ✅

 تبدیل اقامت دانشجویی یا سایر اقامت ها به خویش فرما ✅

 بررسی پروژه های اقتصادی ✅

اقامت الحاق خانواده

الحاق خانواده همسر و فرزند پناهنده

بعد از قبولی درخواست پناهندگی یا حمایت جایگزین به طور کلی میتوان برای فرزندان زیر نوزده سال و همسر درخواست الحاق خانواده داد

الحاق خانواده همسر و فرزند

    (حداقل هجده ماه) اقامت قانونی و منظم در خاک فرانسه ✅

متقاضی از تمکن مالی برای اداره خانواده برخوردار باشد ✅

 متقاضی مسکن مناسب ارائه دهد ✅

اقامت دانشجویی

خدمات حقوقی

  بررسی پرونده و مشاوره حقوقی ✅

(اخذ یا تمدید یا تبدیل) ویزا و اقامت دانشجویی یک یا چند ساله ✅

قدم اول در مهاجرت

مشاوره تخصصی

برای طرح هرگونه پرسش، درخواست مشاوره، بررسی پرونده
: با ایمیل و یا واتس اَپ با ما تماس بگیرید
contact@dpoinfo-avocats.fr
WhatsApp: +33(0)7 83 49 46 50